Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας
Πράξη 35η - Σύλλογος των Διδασκόντων, Ναύπακτος 22-02-2012

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

1. Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

2. ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3. O ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 2ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Κάθε εκπαιδευτικός οργανισμός, προκειμένου να λειτουργεί ομαλά και να εκπληρώνει τους στόχους ...

διαβάστε περισσότερα 05.02.2012