Προκήρυξη για στρατιωτικές σχολές

Προκήρυξη για στρατιωτικές σχολές

Οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν έως 12 Μαΐου 2014. Επίσης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ανατρέξει στα αντίστοιχα ΦΕΚ που αναφέρονται στην προκήρυξη και τον αφορούν. Η αναζήτηση των ΦΕΚ μπορεί να γίνει από την ιστοσελίδα. Για τα θέματα υγείας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανατρέξουν στο ΦΕΚ17Α/27-01-2014. Προσοχή για τη Σχολή Ικάρων (όλα τα τμήματα) πρέπει επιπλέον, υποχρεωτικά να υποβάλουν πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος που να βεβαιώνει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 (καλή γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου γλωσσομάθειας.

Back   27.04.2014