Τροποποίηση επί της Προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών/στριών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ 2014

Back   12.05.2014