Προκήρυξη Πυροσβεστικής Ακαδημίας, 2017 - 2018

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018

Ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης από Δευτέρα 19 Ιουνίου έως και Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

- εκτύπωση Αποδεικτικού ηλεκτρονικής υποβολής Αίτησης-Δήλωσης

- υποβολή δικαιολογητικών αυτοπροσώπως Τρίτη 20/6 έως Τετάρτη 28/6/2017 ώρα 9.00-18.00 στις έδρες Διοικήσεων Πυροσβεστικών υπηρεσιών Νομών

Αιτωλοακαρνανία: Π.Υ. Μεσολογγίου, Σπύρου Τρικούπη 18, τηλ. 2631028787

Back   01.06.2017