Προκήρυξη ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Προκήρυξη για την εισαγωγή σπουδαστών/στριών που θα εισαχθούν στις ΑΕΝ το Ακαδημαϊκό έτος 2017-18

Ηλεκτρονική αίτηση από 6/6/2017 έως 6/7/2017 για την πρώτη κατηγορία (πανελλήνιες εξετάσεις), για τη δεύτερη κατηγορία (απολυτήριο) έως 10/8/2017

Back   07.06.2017