Περιβαλλοντική ομάδα 2011-2012

Ο εκπαιδευτικός του Σχολείου, κ.Μπαλωμένος Ελευθέριος κλ. ΠΕ03, είναι υπεύθυνος της περιβαλλοντικής ομάδας για το σχολικό έτος 2011-2012.

05.02.2012

Περιβαλλοντική ομάδα 2010-2011

Ο Διευθυντής του Σχολείου, κ.Κουτσόπουλος, είναι υπεύθυνος της περιβαλλοντικής ομάδας για το σχολικό έτος 2010-2011

20.02.2011

Περιβάλλον 2008 - 2009

Τη σχολική χρονιά 2008-09 το σχολείο υλοποίησε δύο Περιβαλλοντικά προγράμματα.

Το ένα είχε ως θέμα «Τα απορρίμματα δεν είναι … σκουπίδια»

και το άλλο «Η Αιτωλική Συμπολιτεία»

06.07.2009

Περιβάλλον 2007 - 2008

Στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2007 – 2008 με θέμα « ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ … ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ » συμμετέχουν 35 μαθητές της Α’ και Β’ τάξης και εργάστηκαν σχετικά με την πρόταση ανάπλασης και διαμόρφωσης του προαύλιου χώρου του σχολείου μας.

« ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΑΥΛΕΙΟ … ΕΝΑΣ ΚΗΠΟΣ »

06.07.2009

Περιβάλλον 2006 - 2007

Την τρέχουσα σχολική χρονιά η Περιβαλλοντική Ομάδα υλοποιεί πρόγραμμα Π.Ε. με θέμα: «Η διαχείριση των απορριμμάτων στην πόλη μου», με την ευθύνη του κ. Κουτσόπουλου Κ., του κ. Κριαρά Ν. και της κ. Ιωάννου Μαρίας.

Περιβάλλον και Πολιτισμός. Η διαχείριση των απορριμάτων στην πόλη μου

23.04.2007

Περιβάλλον 2005 - 2006

Τη χρονιά αυτή υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

1. Το πρώτο είχε σαν θέμα: «Περιβάλλον και Πολιτισμός. Η διαχείριση των απορριμμάτων ως πολιτιστική πράξη. Η ευθύνη της πολιτείας και των πολιτών» και την ευθύνη είχαν ο κ. Κουτσόπουλος Κ., Φυσικός - διευθυντής του σχολείου, ο κ. Κριαράς Ν., Φυσικός και η κ. Ιωάννου Μαρία, Αγγλικής Φιλολογίας. Για την πληρέστερη προσέγγιση του θέματος, το πρόγραμμα εντάχθηκε στο εθνικό θεματικό δίκτυο Π.Ε. του Κ.Π.Ε. Έδ...

διαβάστε περισσότερα 23.04.2007

Περιβάλλον 2004 - 2005

Συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το ίδιο θέμα «Το λιμάνι της πόλης μας», ενταγμένο και πάλι στο εθνικό θεματικό δίκτυο Περ/κής Εκπ/σης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας με θέμα «Τα λιμάνια της Ελλάδας» υπό την ευθύνη των ίδιων καθηγητών, του κ. Κουτσόπουλου Κ. και του Κριαρά Ν.

23.04.2007

Περιβάλλον 2003 - 2004

Η Περιβαλλοντική Ομάδα υλοποίησε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Το λιμάνι της πόλης μας». Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο εθνικό θεματικό δίκτυο Περ/κής Εκπ/σης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας με θέμα

«Τα λιμάνια της Ελλάδας».

Οι μαθητές αναζήτησαν και συγκέντρωσαν στοιχεία για την ταυτότητα και την ιστορία του Λιμανιού, την επιρροή του στα ήθη και τα έθιμα του τόπου, την επίδρασή του στη λογοτεχνία, την ποίηση και τις τέχνες γενικότερα, τη ...

διαβάστε περισσότερα 23.04.2007

Περιβάλλον 2002 - 2003

Το σχολικό έτος 2002-03 η Περιβαλλοντική Ομάδα του σχολείου, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, επέλεξε το θέμα: «Εντοπισμός και σχολιασμός επίκαιρων περιβαλλοντικών θεμάτων».

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αυτού, οι μαθητές εντόπιζαν διάφορα θέματα, είτε μέσα από προσωπικές παρατηρήσεις είτε με ερεθίσματα από τα Μ.Μ.Ε., που αφορούσαν το περιβάλλον, τοπικού ή γενικότερου ενδιαφέροντος, συγκέντρωναν σχετικό υλικό και στη συνέχεια τα σχολίαζαν.

Μεταξύ των θεμά...

διαβάστε περισσότερα 23.04.2007