Περιβάλλον 2005 - 2006

Τη χρονιά αυτή υλοποιήθηκαν δύο προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

1. Το πρώτο είχε σαν θέμα: «Περιβάλλον και Πολιτισμός. Η διαχείριση των απορριμμάτων ως πολιτιστική πράξη. Η ευθύνη της πολιτείας και των πολιτών» και την ευθύνη είχαν ο κ. Κουτσόπουλος Κ., Φυσικός - διευθυντής του σχολείου, ο κ. Κριαράς Ν., Φυσικός και η κ. Ιωάννου Μαρία, Αγγλικής Φιλολογίας. Για την πληρέστερη προσέγγιση του θέματος, το πρόγραμμα εντάχθηκε στο εθνικό θεματικό δίκτυο Π.Ε. του Κ.Π.Ε. Έδ...

διαβάστε περισσότερα 23.04.2007

Περιβάλλον 2004 - 2005

Συνεχίστηκε για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με το ίδιο θέμα «Το λιμάνι της πόλης μας», ενταγμένο και πάλι στο εθνικό θεματικό δίκτυο Περ/κής Εκπ/σης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας με θέμα «Τα λιμάνια της Ελλάδας» υπό την ευθύνη των ίδιων καθηγητών, του κ. Κουτσόπουλου Κ. και του Κριαρά Ν.

23.04.2007

Περιβάλλον 2003 - 2004

Η Περιβαλλοντική Ομάδα υλοποίησε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Το λιμάνι της πόλης μας». Το πρόγραμμα εντάχθηκε στο εθνικό θεματικό δίκτυο Περ/κής Εκπ/σης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δραπετσώνας με θέμα

«Τα λιμάνια της Ελλάδας».

Οι μαθητές αναζήτησαν και συγκέντρωσαν στοιχεία για την ταυτότητα και την ιστορία του Λιμανιού, την επιρροή του στα ήθη και τα έθιμα του τόπου, την επίδρασή του στη λογοτεχνία, την ποίηση και τις τέχνες γενικότερα, τη ...

διαβάστε περισσότερα 23.04.2007